СЕ ГРИЖИМЕ ЗА ОНА ШТО Е ЗАЕДНИЧКО.

Години искуство

За нас

Зошто да изберете станбен управител!?

Барате управител?

  • Секогаш достапни
  • На секоја зграда и посветуваме целосно внимание
  • Брзо реагираме на секое јавување
  • Знаеме како со помалку трошоци да постигнеме поголем квалитет на одржувањето
  • Нашето работење е потполно транспарентно и без скриени трошоци
  • Затоа што имаме искуство, сме стручни и ја сакаме нашата работа

ПОБАРАЈТЕ ПОНУДА ОД НАС

СТАНБЕН УПРАВИТЕЛ е фирма чија дејност е управување и одржување станбени објекти со обновена лиценца бр.08-233/3 издадена од страна на Регулаторна комисија за домување

1.

За оддржување на хигиена во станбен и деловен простор

.

2.

За управување и оддржување на објектот

3.

За хаусмајсторски услуги во станбен и деловен простор

Добивајте ги фактурите по електронски пат

Побарајте испраќање на фактура по мејл

Зошто сме ви потребни ние?

Управување и оддржување на објектот опфаќа:

  • Администрација,сметководствена евиденција
  • Изработка на месечен финансов извешта
  • Редовен и резервен фонд на објектот
  • ПРЕСМЕТКА (врз основа на пополнет калкулатор)

задоволни клиенти

Побарај понуда


Локација

Бр. 87 локал 1 Наум Наумовски-Борче бр. 87 локал 1 1000 Скопје (спроти фонтана – Градски Парк)

Телефон

+38926147900