ПЛАТИ ОНЛАЈН - УСЛУГАТА Е АКТИВНА за фактури од 9/2020

 
Online плаќање со mkpay.mk
 
 
 

1. Изберете ПЛАТИ ОНЛАЈН.
2. Внесете ја Вашата електронска пошта и проверете го Вашето сандаче за еднократна лозинка (проверете го и junk/spam сандачето).
3. Внесете ја лозинката за еднократна употреба.
4. Изберете Додади нова фактура и одберете Станбен Управител за Примач
5. Внесете Претплатнички број (бројот на Вашата фактура без почетните 4 цифри, без средната црта и без букви) и Краток опис (целиот број на фактура, но исто без средна црта и букви).
6. Изберете јазик.
7. Одберете фактура/и и платете со картичка.
8. За секое наредно логирање внесувате само мејл и лозинка (која ја примате на мејл со секое логирање) и имате за преглед на неплатените фактури. Листа на фактури кои ги плаќате е достапен со притискање на копчето со два документи кое се наоѓа до квадратчето каде одбележувате што плаќате.
9. Плаќањето на сметките преку Веб порталот www.mkpay.mk е едноставно со најава без претходно креирање на профил и без електронски токен.

Доколку сакате преглед на целокупниот долг, испратете ни барање на stanbenupravitel@gmail.com