ПЛАТИ ОНЛАЈН - УСЛУГАТА Е АКТИВНА за фактури од 9/2020

 
Online плаќање со mkpay.mk
 
 
 

1. Изберете ПЛАТИ ОНЛАЈН
2. Внесете ја Вашата електронска пошта и проверете го Вашето сандаче за еднократна лозинка (проверете го и junk/spam сандачето)
3. Внесете ја лозинката за еднократна употреба
4. Изберете Додади нова фактура и одберете Станбен Управител за Примач
5. Внесете Претплатнички број (бројот на Вашата фактура без почетните 4 цифри, без средната црта и без букви) и Краток опис (целиот број на фактура, но исто без средна црта и букви).
6. Изберете јазик
7. Одберете фактура/и и платете со картичка
8. За секое наредно логирање внесувате само мејл и лозинка (која ја примате на мејл со секое логирање) и имате за преглед на неплатените фактури
9. Плаќањето на сметките преку Веб порталот www.mkpay.mk е едноставно со најава без претходно креирање на профил и без електронски токен .

Доколку сакате преглед на целокупниот долг, испратете ни барање на stanbenupravitel@gmail.com