1. Како може да добијам понуда за управување со зграда?

Пратете ни мејл на stanbenupravitel@gmail.com со следните податоци:

 • адреса на зградата
 • старост на зградата
 • број на станови
 • број на катови
 • лифт (ако има и кој го одржува)
 • вкупна квадратура на објектот (станови и деловни простории)
 • месечен трошок на заедничка струја
 • месечен трошок за лифт
 • месечен трошок
 • информација дали во зградата имала Заедница на сопственици или друга фирма која управува со неа
 • Ваше име и телефон за контакт

Истите податоци можете да ги пополните во нашиот калкулатор.

2.

3.