е агенција која нуди услуги од областа на управување и одржување на објекти со одобрена лиценца од Регулаторната комисија за домување.

Во целост се грижиме за квалитетно функционирање на вашиот објект. Се грижиме за редовно одржување на хигиената во објектот како и за вршење на поправки од помал обем (замена на сијалици, приклучоци, мали молерски работи и слично) на заедничките делови на станбената зграда.

Управителот изготвува книговодствени месечни пресметки, редовно праќање на опомени, опомени пред тужба и утужување на нередовните уплатувачи на фондовите за одржување на зградата, припрема и дистрибуција на уплатници, административни трошоци, изготвување и давање извештаи по потреба, достапност 24/7 за итни интервенции;

Правните совети од страна на Управителот кон сопствениците во врска со објектот се бесплатни;

КАДЕ СЕ НАОЃАМЕ ?
КЛИКНЕТЕ ТУКА
ПРОВЕРЕТЕ ЈА НАШАТА ПОНУДА
..:: ТУКА ::..