Контакт информации за:

 

СТАНБЕН УПРАВИТЕЛ ДООЕЛ

ул. Наум Наумовски-Борче бр. 87 локал 1 (спроти фонтана – Градски Парк)

Скопје

тел. 02 6 147 900

мејл: stanbenupravitel[at]gmail.com

info[at]stanbenupravitel.com