Дополнителни услуги кои ги нудиме:

  • Затворање на Заедница на сопственици
  • Откуп на земјиште

За дополнителни информации, искористете нашите контакти.